سندبلاست چیست وتاثیر آن بر شیشه ماشین

سند بالاست چیست ؟سندبلاست یک جریان علمی است است که البته در موضوع شیشه یک معضل جدی برای دارندگان ماشین خواهد به حساب می آید  در واقع سند بالاست را باید اینگونه توضیح بدهیم که گاهی یک  سنگ ریزه یا یک