آب بندی شیشه اتومبیل

آب بندی شیشه ماشین در بعضی از مواقع به صورت جزیی می باشد که میتوان با پیدا کردن روزنه ای که از آن آب وارد اتاق میشود وسپس با پر کردن چسب مخصوص آب بندی که همان چسب پلی اورتان  یا چسب سیلیکون می باشد آن قسمت را آب بندی نمود ولی بعضی از مواقع درصورتی که روزنه نفوذ آب پیدانشود باید شیشه خودرو را به صورت کامل از روی اتاق اتومبیل جدا نموده و قسمت زیر کار شیشه را کاملا تمیز و صاف نموده و تمام چسب قبلی را از روی اتاق جدا شود وپس از آن روی اتاق پرایمر مشکی رنگ خورده وپس از خشک شدن پرایمر چسب پلی اورتان رابه مقدار نیاز برروی اتاق تزریق می شود پس از آن شیشه بر روی اتاق نصب می شود.

ولی در بعضی از خودروهای قدیمی که سال تولید و طراحی آنها قبل از سال 1990 میلادی می باشد فرق می کند برای آب بندی شیشه های خودروهای قدیم باید نوار لاستیکی دور شیشه را تعویض نمود. دلیل خرابی این نوارهای لاستیکی عمدتا گرمای و سرمای هوا باعث می شود به مرور زمان این نوارها ی لاستیکی  خشک شود و انعطاف خود را از دست بدهد وترک ترک شود و دیگر آن چسبندگی را که در اوایل داشته از دست می دهد و این موضوع باعث نفوذ آب به داخل کابین اتومبیل می شود و برای آب بندی این مدل ماشین ها باید نوار لاستیکی نو تهیه و تعویض گردد.