تعمیر سانروف و مانروف هرجه سریعتر

اوین تعمیر سانروف و مانروف و توجه به نشتی آب شاید به عنوان صاحب خودرو بدتر این  نباشد که بعد از یک بارندگی و یا رفتن به کارواش وقتی میخواهید سوار ماشین شوید و روی صندلی می نشینید شلوار شما خیس شود

سانروف چیست؟

سانروف چیست؟ مانروف چیست ؟ همان طور که از اسمش مشخص است این دو کلمه سانروف و مونوروف دو کلمه نزدیک به هم و با هم و در کنار هم معنا پیدا میکنن  که یکسری تفاوت جزیی بین این دو وجود دارد 

عنوان

Go to Top