رانندگی با شیشه ترک خورده

رانندگی با شیشه ترک خورده و نکات مهم شیشه های ماشین همیشه در معرض خطر شکستگی قرار  دارند از برخورد سنگ ریزه های گرفته تا برخورد اشیا سنگین و حتی فشار هوا و تغییر دمای ناگهانی باعث میشود شیشه اتومبیل ترک بخورد