شیشه اتومبیل و حاشیه مشکی آن

حاشیه مشکی شیشه ماشین و کاربردهای آن . صنعت خودرو به عنوان بزرگترین صنعت تجاری دنیای معرفی شده است . با سرعت بسیار زیادی در حال تکامل و پیشرفت است.  این پیشرفت حاصل تلاش متخصصینی است که سعی میکنند بیشترین آسایش  و

تعویض شیشه ماشین ونکات مهم

تعویض شیشه ماشین باید ها  ونباید ها مطمنا هیچ کس دوست ندارد برای ماشین و شیشه ماشینش اتفاقی بیفتد.  ولی حادثه خبر نمیکند و به دلایل زیادی ممکن است شیشه ماشین شما شکسته شود، و مجبور باشید آن را تعویض کنید. توجه

استانداردهای شیشه خودرو

چرا استانداردهای شیشه خودرو مهم هستند از دید اجتماعی آنچه بر پایه قرارداد، سنت، یا قانون، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود استاندارد (به فرانسوی: Standard) گفته می‌شود.از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای

عنوان

Go to Top