شیشه اتومبیل مزدا Mazda 323

توضیحات محصول

اتومبیل مزدا F 323 مدل 80

کمتر خودرویی پیدا می شود که پرقدرت وبا کیفیت و مطیع وخوب باشد به مزدا فامیلیا معروف است که این نام اشاره به خانوادگی بودنش دارد. در کشور ژاپن ودر بازارهای خودرو به 323 معروف است. یکی از بی نقص ترین خودوهایی بود که به بازار کشورمان آمد.

نقاط قوت:

دوام فنی بالا , ارزش خرید ,مصرف اقتصادی,راحتی صندلی,ترمزهای خوب وایمنی

نقاط ضعف:

روغن ریزی در بعضی از مدل ها,صدای تعلیق عقب

شیشه جلو اتومبیل مزدا F 323 مدل 80 :

در قسمت شیشه جلو دارای یک مدل شیشه در تیپ تمام رنگی سبز بوده و دارای پایه آینه وسط جهت نصب آینه داخل می باشد.

شیشه درب های جلو اتومبیل مزدا F 323 مدل 80 :

در قسمت شیشه درب جلو دارای یک شیشه است که توسط  دو عدد سوراخ که در پایین شیشه قرار دارد بر روی بالابر قرار می گیرد ودر تیپ رنگی سبز لایت می باشد.

شیشه درب های عقب اتومبیل مزدا F 323 مدل 80 :

در قسمت شیشه درب دارای یک شیشه مربع شکل بوده که توسط دوعدد سوراخ که در پایین و وسط شیشه است بر روی بالابر قرار می گیرد ودرتیپ رنگی  سبز لایت می باشد.

شیشه عقب اتومبیل مزدا F 323 مدل 80 :

در قسمت شیشه عقب دارای یک شیشه مستطیل در قسمت عقب اتاق بوده که دارای گرمکن بخارگیر بوده ودرتیپ رنگی سبز لایت می باشد.

شیشه سانروف اتومبیل مزدا F 323 مدل 80 :

در قسمت شیشه سانروف دارای یک عدد شیشه متحرک سانروف که بالای سر سرنشینان جلو بوده ودر تیپ رنگی دودی ( مشکی) می باشد.

مزدا 323 Fl_GLX

کمتر خودرویی پیدا می شود که پرقدرت و با کیفیت و مطیع و خوب باشد به مزدا فامیلیا معروف است که این نام اشاره به خانوادگی بودنش دارد. در کشور ژاپن و در بازارهای خودرو به 323 معروف است.یکی از بی نقص ترین خودوهایی بود که به بازار کشورمان آمد.

نقاط قوت:

دوام فنی بالا , ارزش خرید ,مصرف اقتصادی,راحتی صندلی,ترمزهای خوب وایمنی

نقاط ضعف:

روغن ریزی در بعضی از مدل ها,صدای تعلیق عقب

شیشه جلو اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت شیشه جلو دارای یک مدل شیشه در تیپ تمام رنگی سبز بوده ودارای پایه آینه وسط بوده که درجهت نصب آینه داخل می باشد.

شیشه درب های جلو اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت شیشه درب جلو دارای یک شیشه است که توسط 2 عدد سوراخ که در پایین شیشه قرار دارد بر روی بالابر قرار می گیرد ودر تیپ رنگی سبز لایت می باشد.

شیشه درب های عقب اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت شیشه درب دارای یک شیشه مربع شکل بوده که توسط 2 عدد سوراخ که در پایین و وسط شیشه است بر روی بالابر قرار می گیرد ودرتیپ رنگی  سبز لایت می باشد.

لچکی اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت لچگی درب عقب دارای یک شیشه مثلثی شکل بر روی درب عقب بوده وبه صورت ثابت قرار دارد و در تیپ رنگی سبز لایت می باشد.

شیشه عقب اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت شیشه عقب دارای یک شیشه مستطیلی در قسمت عقب اتاق بوده که دارای گرمکن بخارگیر بوده ودرتیپ رنگی سبز لایت می باشد.

شیشه سانروف اتومبیل مزدا 323 Fl_GLX :

در قسمت شیشه سانروف دارای یک عدد شیشه متحرک سانروف که بالای سر سرنشینان جلو بوده ودر تیپ رنگی دودی ( مشکی) می باشد.

ارسال دیدگاه