در حال نمایش 2 نتیجه

شیشه اتومبیل هیوندا جنسیس سدان

هیوندا جنسیس دارای دو مدل سدان و کوپه هست که هردو مدل آن در سال 2010 وارد ایران شد که  مدل کوپه با استقبال زیادی در کشورمان روبروشد. انواع شیشه موجود در ایران به شکل زیر است:
 • شیشه جلو هیوندا جنسیس سدان
 • شیشه درب جلو هیوندا جنسیس سدان
 • شیشه درب عقب هیوندا جنسیس سدان
 • شیشه لچکی هیوندا جنسیس سدان
 • شیشه عقب هیوندا جنسیس سدان
 • شییشه سقف هیوندا جنسیس سدان

شیشه ماشین هیوندا جنسیس کوپه

هیوندا جنسیس دارای دو مدل سدان و کوپه هست که هردو مدل آن در سال 2010 وارد ایران شد که مدل کوپه با استقبال زیادی در کشورمان روبرو شد.شیشه هیوندا جنسیس کوپه شکل زیر است:
 • شیشه جلو هیوندا جنسیس کوپه
 • شیشه درب جلو هیوندا جنسیس کوپه
 • شیشه درب عقب هیوندا جنسیس کوپه
 • شیشه لچکی هیوندا جنسییس کوپه
 • شیشه عقب هیوندا جنسیس کوپه
 • شیشه سقف هیوندا جنسیس کوپه