در حال نمایش 4 نتیجه

شیشه ماشین بنز W202 کلاس C سدان

خودروی بنز W202 نسل اول خودروهای کلاس C هست با کد اتاق W202 خودرویی منحصر بفرد است.شیشه های بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200 عبارتند از: شیشه جلو بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200 شیشه درب های جلو بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200 شیشه درب های عقب بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200 شیشه لچکی بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200 شیشه عقب بنز W202 سی کلاس سدان مدل 1992 تا 2000-C200

شیشه ماشین بنز W203 کلاس C سدان

رسال 2000 تا 2006 تولید شده است و در سال 2007 وارد بازار کشورمان شد آخرین سدان W203 درتاریخ 14 دسامبر 2006 تولید شد در کشورمان با نام پلیس معروف شد که توسط نیروی انتظامی وارد ایران شده است.شیشه های بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری) عبارتند از: شیشه جلو بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری) شیشه درب های جلو بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری) شیشه درب های عقب بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری) شیشه لچکی بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری) شیشه عقب بنز W203 سی کلاس سدان مدل 2001 تا 2007-C200 (پلیس شهری)  

شیشه ماشین بنز W204 کلاس C سدان

بنز W204 معروف به C200 خودرویی که خیلی زود یکی از پرفروش های در کلاس خودرویی خود نیز شد.شرکت مرسدس بعد از سال ها طراحی دایره ای چراغ های خودروهای خود را تغییر داد.شیشه های بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350 عبارتند از: شیشه جلو بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350 شیشه درب های جلو بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350 شیشه درب های عقب بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350 شیشه لچکی بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350 شیشه عقب بنز W204 سی کلاس سدان مدل 2008تا 2014 -C200,C350

شیشه ماشین بنز W205 کلاس سی C سدان

چهارمین نسل مرسدس بنز است که در تولید این خودرو از ساختار جدیدی استفاده شده که این خودرو به طور قابل توجهی از لحاظ وزن سبک است. از آلومینیوم به طور گسترده در بدنه این خودرو استفاده شده در نتیجه 100 کیلوگرم وزن این خودرو نسبت به قبل کمتر شده  به گفته مرسدس بنز از نظر سفتی و سختی نسبت به سایر وسایل نقلیه در کلاس خودش هست.شیشه های بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015تا 2020-C200 عبارتند از: شیشه جلو بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015 تا 2020-C200 شیشه درب های جلو بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015 تا 2020-C200 شیشه درب های عقب بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015 تا 2020-C200 شیشه لچکی بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015 تا 2020-C200 شیشه عقب بنز W205 سی کلاس سدان مدل 2015 تا 2020-C200