در حال نمایش 2 نتیجه

شیشه اتومبیل هیوندا سانتافه ix45

این خودرو توسط آسان موتور وارد کشورمان شد از موسسه ایمنی آمریکا توانست 5 ستاره ایمنی دریافت کند و در دو مدل 2007 تا 2010 و مدل 2013 تا 2018 می باشد و شیشه های این خودرو عبارتند از:
 • شیشه جلو هیوندا سانتافه
 • شیشه درب جلو هیوندا سانتافه
 • شیشه درب عقب هیوندا سانتافه
 • شیشه لچکی هیوندا سانتافه
 • شیشه عقب هیوندا سانتافه
 • شیشه سقف هیوندا سانتافه

شیشه ماشین سانتافه مدل 2007 تا 2010

این خودرو توسط آسان موتور وارد کشورمان شد از موسسه ایمنی آمریکا توانست 5 ستاره ایمنی دریافت کند و در دو مدل 2007 تا 2010 و مدل 2013 تا 2018 می باشد و شیشه های این خودرو عبارتند از:
 • شیشه جلو هیوندا سانتافه
 • شیشه درب جلو هیوندا سانتافه
 • شیشه درب عقب هیوندا سانتافه
 • شیشه لچکی هیوندا سانتافه
 • شیشه عقب هیوندا سانتافه
 • شیشه سقف هیوندا سانتافه