در حال نمایش 4 نتیجه

شیشه ماشین بنز W140 کلاس S سدان

این خودرو در کشورمان به تانک معروف است در این خودرو مهندسان از وسواس خاصی در طراحی آن استفاده کرده اند.شیشه های

بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500 عبارتند از:

شیشه جلو بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه درب های جلو بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه درب های عقب بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه لچکی بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه عقب بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه ماشین بنز W220 کلاس S سدان

این خودرو در سال 1999 تا 2005 در کارخانه مرسدس بنز تولید شده است و یکی از محصولات برتر مرسدس بنز بوده ولی بازده نامناسبی به تولید رسید از آپشن های خوب این خودرو سواری خوب و ایمنی بالای این خودرو است.شیشه های بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500 عبارتند از: شیشه جلو بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500 شیشه درب های جلو بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500 شیشه درب های عقب بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500 شیشه لچکی بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500 شیشه عقب بنز W220 اس کلاس سدان مدل 1999 تا 2005 -S500

شیشه ماشین بنز W221 کلاس S سدان

این مدل خودرو در سال 2006 تا 2013 تولید شده است یکی از پر طرفدارترین مدل های کلاس خود در کشورمان است این خودرو جز خودروهای سدان و پرفروش ترین نسل های سدان لوکس است.شیشه های بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350 عبارتند از: شیشه جلو بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350 شیشه درب های جلو بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350 شیشه درب های عقب بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350 شیشه لچکی بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350 شیشه عقب بنز W221 اس کلاس سدان مدل 2006 تا 2013 -S500,S350

شیشه ماشین بنز W222 کلاس S سدان

این مدل در ایران به صورت خیلی محدود وارد کشورمان شده است و از لحاظ امکانات بر روی شیشه هایش مطابق نسل های قبلی متنوع نبوده است و طراحی این خودرو در سال 2009 انجام شده است.شیشه های بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 عبارتنداز: شیشه جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه لچکی بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500