در حال نمایش 3 نتیجه

شیشه ماشین بی ام و (BMW) سری 7 E65-66 مدل 2004-2008

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای G11-12 معروف به بی ام و 730iمحصول سال 2017 تا 2018 مدل سدان و خودروی F02 معروف به بی ام و 730i و 750i,750i محصول سال 2009 تا 2014 و خودروی E65-66 معروف به بی ام و 730i,730li و 740li,740e محصول سال 2004 تا 2008 می باشد و شیشه های آن عبارتند از: شیشه جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه لچگی G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه سقف G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66

شیشه ماشین بی ام و (BMW) سری 7 F02 مدل 2009-2014

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس و موتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای G11-12 معروف به بی ام و 730iمحصول سال 2017 تا 2018 مدل سدان و خودروی F02 معروف به بی ام و 730i و 750i,750i محصول سال 2009 تا 2014 و خودروی E65-66 معروف به بی ام و 730i,730li و 740li,740e محصول سال 2004 تا 2008 می باشد و شیشه های آن عبارتند از: شیشه جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه لچکی G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه سقف G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66

شیشه ماشین بی ام و (BMW) سری 7 G11-12 مدل 2017 سدان

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای G11-12 معروف به بی ام و 730iمحصول سال 2017 تا 2018 مدل سدان و خودروی F02 معروف به بی ام و 730i و 750i,750i محصول سال 2009 تا 2014 و خودروی E65-66 معروف به بی ام و 730i,730li و 740li,740e محصول سال 2004 تا 2008 می باشد و شیشه های آن عبارتند از: شیشه جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های جلو G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه درب های عقب G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه لچگی G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66 شیشه سقف G11-12 مدل سدان و F02 و E65-66