در حال نمایش 3 نتیجه

شیشه اتومبیل تویوتا کرولا

از جمله قدیمی ترین و محبوب ترین سدانی است که توسط شرکت تویوتا تولید شده. یک سدان کاملا خانوادگی که مشتریان جوان پسندی هم دارد کرولا موفق به دریافت 5 ستاره از موسسه ایمنی آمریکا شد و شیشه های کرولا مدل 2005 عبارتند از:
شیشه جلو تویوتا کرولا مدل 2005
شیشه درب های جلو تویوتا کرولا مدل 2005
شیشه درب های عقب تویوتا کرولا مدل 2005
شیشه لچکی تویوتا کرولا مدل 2005
شیشه  عقب تویوتا کرولا مدل 2005
شیشه سانروف تویوتا کرولا مدل 2005

شیشه اتومبیل تویوتا کرولا 2008

ظاهراین خودرو شباهت زیادی به برادر بزرگترخود تویوتا کمری مدل 2006 دارد از طراحی نسبتا ساده ای برخوردار است. و از نظر سواری, میتوان گفت سواری نرم و آرامش بخشی را به سرنشیناش ارائه می دهد.شیشه های اتومبیل تویوتا کرولا عبارتند از: شیشه جلو اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008 شیشه درب های جلو اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008 شیشه درب های عقب اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008 شیشه لچکی اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008 شیشه عقب اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008 شیشه سانروف اتومبیل تویوتا کرولا مدل 2008

شیشه اتومبیل تویوتا کرولا 2014

شیشه اتومبیل تویوتا کرولا 2014 ازجمله خودروهایی که در کشورهای درحال توسعه ونه چندان ثروتمند کاربرد زیادی دارد می توان