در حال نمایش یک نتیجه

شیشه اتومبیل فولکس واگن T4

خودرویی است که درسال های 1990 تا 2003 درهانوور تولید شده طراحی آن موتورجلو,خودرو محور جلو و چهار چرخ محرک بوده است.شیشه های اتومبیل فولکس واگن T4 عبارتند از: شیشه جلو اتومبیل فولکس واگن T4 شیشه درب های جلو اتومبیل فولکس واگن T4 شیشه درب های عقب اتومبیل فولکس واگن T4 شیشه لچکی اتومبیل فولکس واگن T4 شیشه عقب اتومبیل فولکس واگن T4