در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بنز W140 کلاس S سدان

این خودرو در کشورمان به تانک معروف است در این خودرو مهندسان از وسواس خاصی در طراحی آن استفاده کرده اند.شیشه های

بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500 عبارتند از:

شیشه جلو بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه درب های جلو بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه درب های عقب بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه لچکی بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500

شیشه عقب بنز W140 اس کلاس سدان مدل 1991 تا 1998 -S500