در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بی ام و سری 3 E93 مدل 2010 کروک

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای F30 معروف به 320 و 328 و 330محصول سال 2013 تا 2018 و خودروی E90 معروف به 325 و330 محصول سال 2006 تا 2011 و خودروی E92 معروف به 325 و330 مدل کوپه محصول سال 2010 و خودروی E93 معروف به 325 و330 مدل کروک محصول سال 2010 و خودروی E46 معروف 318 محصول سال 2005 و خودروی E36 معروف به 316 محصول سال 1990 تا 1998 می باشد و شیشه های آنها عبارتند از: شیشه جلو F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36 شیشه عقب F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36 شیشه درب های جلو F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36 شیشه درب های عقب F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36 شیشه لچگی F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36 شیشه سقف F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36