در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بی ام و سری 4 F32-33 مدل 2015 کروک و کوپه

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای F32-33 معروف به 428 مدل کوپه و کروک محصول سال 2015 و خودروی F36 معروف به 428 مدل گرن کوپه محصول سال 2015 و خودروی z4 مدل کروک محصول سال 2010 تا 2014 می باشد و شیشه های آنها عبارتند از: شیشه جلو F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4 شیشه عقب F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4 شیشه درب های جلو F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4 شیشه درب های عقب F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4 شیشه لچگی F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4 شیشه سقف F32-33 کوپه وکروک و F36 گرن کوپه و z4