در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بی ام و (BMW) سری 6 E63-64 مدل 2005-2010

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود. دارای خودروهای f12-13 معروف به بی ام و 630 محصول سال 2011 تا 2013 مدل کروک و کوپه و خودروی E63-64 معروف به بی ام و 630 محصول سال 2009 تا 2014 مدل کروک و کوپه و خودروی E65-66 معروف به بی ام و 730 و شیشه های آن عبارتند از: شیشه جلو F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک وکوپه شیشه عقب F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک وکوپه شیشه درب های جلو F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک و کوپه شیشه درب های عقب F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک و کوپه شیشه لچگی F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک و کوپه شیشه سقف F12-13 کروک و کوپه و E65-66 کروک و کوپه