در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بی ام و سری 3 E36 مدل 1990-1998

تولید یک شرکت خودروسازی در کشور آلمانی است یکی از تولیدکنندگان بنام در صنعت خودروهای لوکس وموتورسیکلت درجهان به شمار می رود.
دارای خودروهای F30 معروف به 320 و 328 و 330محصول سال 2013 تا 2018 و خودروی E90 معروف به 325 و330 محصول سال 2006 تا 2011 و خودروی E92 معروف به 325 و330 مدل کوپه محصول سال 2010 و خودروی E93 معروف به 325 و330 مدل کروک محصول سال 2010 و خودروی E46 معروف 318 محصول سال 2005 و خودروی E36 معروف به 316 محصول سال 1990 تا 1998 می باشد و شیشه های آنها عبارتند از:
شیشه جلو F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36
شیشه عقب F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36
شیشه درب های جلو F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36
شیشه درب های عقب F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36
شیشه لچگی F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36
شیشه سقف F30 و E90 وE92 کوپه وE93 کروک و E46 و E36