در حال نمایش یک نتیجه

شیشه ماشین بنز W222 کلاس S سدان

این مدل در ایران به صورت خیلی محدود وارد کشورمان شده است و از لحاظ امکانات بر روی شیشه هایش مطابق نسل های قبلی متنوع نبوده است و طراحی این خودرو در سال 2009 انجام شده است.شیشه های بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 عبارتنداز: شیشه جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه لچکی بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500