در حال نمایش 2 نتیجه

شیشه ماشین بنز W211 کلاس E سدان

این خودرو نسل سوم مرسدس بنز است در سال 2003 تا 2009 میلادی درخط تولید مرسدس بنز قرار گرفته تنها ایرادی که میتوان از این خودرو گرفت ترمز این خودرو است که مرسدس بنز این ایرادو رفع کرد. این خودرو معروف به پلیس بین جاده ای می باشد.شیشه های

بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای عبارتند از:

شیشه جلو بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای شیشه درب های جلو بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای شیشه درب های عقب بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای شیشه لچکی بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای شیشه عقب بنز W211 ای کلاس سدان مدل 2002 تا 2010 -E240 پلیس جاده ای

شیشه ماشین بنز W222 کلاس S سدان

این مدل در ایران به صورت خیلی محدود وارد کشورمان شده است و از لحاظ امکانات بر روی شیشه هایش مطابق نسل های قبلی متنوع نبوده است و طراحی این خودرو در سال 2009 انجام شده است.شیشه های بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 عبارتنداز: شیشه جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های جلو بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه درب های عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه لچکی بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500 شیشه عقب بنز W222 اس کلاس سدان مدل 2014 تا 2020 -S500